#

ZNANJE I MOĆ

Spiskaj ili investiraj

Svjesno povezivanje sa Kosmičkom sviješću koja upravlja svom živom i neživom prirodom omogućava nam da i sami steknemo određene mistične moći kao i najintrigantnije znanje na koji način funkcioniše materijalna i duhovna energija. Ove povlastice, pored toga što se ne stiču olako, su poput mača sa dvije oštrice koji nam može biti od koristi, ali nas i povrijediti ako ne znamo kako njime baratati. Ustvari, ključno pitanje je u koju svrhu kanimo upotrijebiti stečeno znanje ili moć. Želimo li nahraniti vlastiti ego uspostavljajući kontrolu i dominaciju u svijetu koji nas okružuje ili želimo iskoristiti takve povlastice za dalji duhovni rast i pomoć drugim živim bićima?

U svakom slučaju, ovo je ozbiljan test i za najnaprednije duhovnjake jer opasnost od negativnog uticaja ega (u formi egoizma i egocentrizma) nam potencijalno prijeti tokom cjelokupnog boravka u materijalnom svijetu. Kada duhovno biće napušta ovaj pojavni svijet, poslednja spona koje se mora osloboditi je njegov materijalni ego (identitet) da bi ponovo prihvatilo svoj izvorni duhovni identitet. Sve povlastice koje imamo u ovom svijetu su poput utega koji nas sprečavaju da se izdignemo u više sfere svijesti. Stoga se u narodu kaže da je lakše slonu provući se kroz iglene uši  nego bogatašu i moćniku ući u carstvo Božje.

Izvjesna obdarenost nesvakidašnjim moćima i znanjem su propratne privilegije koje stiču duhovno napredne osobe htjeli to ili ne, a način na koji će se odnositi prema njima ovisi o njihovoj slobodnoj volji. Izuzetno je zanimljiva činjenica da svaka osoba ima slobodnu volju da na bilo kojoj evolutivnoj razini potroši svoj duhovni kredit na ispunjenje neke materijalne želje ili da ga investira u dalji duhovni napredak.

Mistične moći

Pomenućemo neke iz kategorije sekundarnih mističnih moći koje obični ljudi donekle mogu teoretski pojmiti. Kao što smo rekli, neke od njih se u izvjesnoj mjeri manifestuju kao propratna povlastica na putu duhovne evolucije, dok su druge posljedica konkretne želje duhovnog praktikanta da stekne neku od pomenutih moći.

- Prva od moći je odsustvo uznemirenja od baznih egzistencijalnih potreba poput ,,krova nad glavom”, odijevanja, gladi, žeđi i sl. Naravno da ničije tijelo ne može preživjeti na najekstemnijim temperaturnim uslovima bez hrane ili vode, ali stepen tolerancije i neuznemirenosti uma i duha može biti nepojmljivo velika.

- Druga je sposobnost primanja informacija na daljinu. Osoba u svojim vizijama može vidjeti ili čuti šta se dešavama van njenog čulnog dometa. Neka vrsta vidovitosti koja se manifestuje na vlastitu inicijativu.

- Treća je moć transmigracije, odnosno sposobnost slobodnog kretanja u svom mentalnom (astralnom, suptilnom) tijelu. Iako osoba ostaje fizički na jednom mjestu, njen duh (duša) može da pravi privremene izlete i da se nakon nekog vremena vraća u svoje fizičko tijelo. Takva putovanja se faktički mogu odvijati brzinom uma. Dok pomisliš, već si tamo.

- Četvrta je mogućnost čitanja tuđih misli.

- Peta je mogućnost manipulacije umovima drugih ljudi (mislima, emocijama i željama).

- Šesta moć je privremeno preuzimanje tuđeg identiteta ili opsjedanje nečije svijesti.

- Sedma je znati prošlost, sadašnjost i budućnost, što je naravno moguće samo u izvjesnoj tj. dozvoljenoj mjeri jer ni jedno živo biće nema kapacitet da pojmi, a kamoli da ovlada vremenskom vječnošću.

- Osma je sposobnost percepcije života na dugim planetama.

- Deveta je postati nepobjediv.

- Deseta je odbaciti postojeće i nastaviti život u nekom drugom tijelu.

Ovo su bile neke od sekundarnih mističnih moći, a one primarne nećemo ni pominjati da nam mozak ne bi proključao.J Ove sekundarne su za nas mnogo zanimljivije jer ih čak i obični ljudi posjeduju u izvjesnoj mjeri.

Zar nije recimo misterija kako su domaći penzioneri ne samo nadišli glad, već sa 150€ uspijevaju poplaćati sve račune, živjeti čitav mjesec i još pogurati djecu i unuke koja ne rade? smile Nasuprot njima imamo političare koji se razmeću raznim moćima i savršeno znaju šta ljudi žele pa ih obmanjuju manipulišući njihovim mislima i emocijama; opsjedaju umove glasača pretvarajući ih u zombije i ovce; znaju sve šta se dešava na ovoj i na drugim planetama pa nam te nam “istine” nameću putem medijske mreže; kroje sadašnjost, budućnost i mijenjaju prošlost po potrebi; začas promijene identitet ako im zapne u karijeri, tako da se s pravom smatraju nepobjedivim. smile

Sarkazam na stranu, koliko god primamljivo djelovala materijalna moć i obilje iluzijom obmanutim dušama, one ne vrijede suštinski ništa za vječnu dušu koja ih tokom ovog prolaznog života privremeno posjeduje, osim ako ih mudro ne upotrijebi u svrhu duhovne evolucije.

Znanje je vrhovna moć

Znanje je najmoćnije sredstvo za ostvarenje svih vrsta ciljeva bilo da se radi o poboljšanju psiho-fizičkog zdravlja, unapređenju društvenih odnosa ili duhovnoj evoluciji, dok je neznanje nepremostiva prepreka koju nije moguće nadići na sopstvene “mišiće”, odnosno bez adekvatne naobrazbe.

Životnu naobrazbu stičemo putem institucionalne edukacije, kućnog i ,,uličnog” odgoja, kroz lična životna iskustva i konačno, osluškivanjem unutrašnjeg glasa savjesti. Međutim, želimo li razlučiti pristrasno mišljenje našeg uma i ega od glasa sveznajuće Kosmičke svijesti (kojeg neuko prepisujemo vlastitoj podsvijesti) potrebno je da se izdignemo na viši nivo svijesti.

Evolucija svijesti se odvija postupno, slušanjem o tuđim i sticanjem vlastitih životnih iskustava. Na taj način nam se proširuje, produbljuje i izoštrava slika svijeta u kojem živimo kao i vizija o smislu života.

Putovanje u sferu vječnosti započinje iskrenom željom da spoznamo pravu prirodu duhovne i materijalne stvarnosti. U kolikoj mjeri smo vezani željama za ovaj svijet, u tolikoj mjeri ćemo se opirati spoznaji njegove prave prirode, kao i prirode duhovne stvarnosti u kojoj naše ovozemaljske želje i kvalifikacije nemaju nikakvu vrijednost. Srećom, proces duhovnog razvoja je postepen i duševno ispunjavajući u svakoj evolutivnoj fazi, tako da sistematskim napretkom stičemo potrebnu vjeru za svaki naredni korak.

Samo decidno teoretsko znanje koje daje praktično predvidljive rezultate može se nazvati naukom, za razliku od spekulativnih nagađanja koja su proizvod nečije mašte. To što je neko lijepo sročio svoje pretpostavke i to što se nama dopada upravo takva vezija “istine”, apsolutno neće uticati da se promijeni prava priroda stvari. Mada noviji filozofski pravci insistiraju na ličnom doživljaju istine, u realnosti subjektivne percepcije vrijede onoliko koliko se podudaraju sa onim što se stvarno dešava. Uvijek će postojati razlika između ličnog doživljaja i stvarnog događaja, sviđalo se to nama ili ne.

Ovim, možda malo napornim teoretisanjem o istini želimo ukazati na veoma snažan otpor ega u realnom razmatranju mišljenja koja se konfrontiraju sa našim izgrađenim koncepcijama. Bez obzira na put sticanja znanja, stav poniznosti i otvorenosti uma da naučimo nešto novo i po potrebi korigujemo prethodno formirana mišljenja (koncepcije) je apsolutno najvažniji kriterij koji je potrebno ispuniti.

Sukladno našoj želji da učimo Kosmička inteligencija kao izvor sveukupnog znanja nam isporučuje informacije uglavnom putem svojih predstavnika (adekvatne literature, učitelja, mentora, seniora itd.) koji imaju zadatak da nas educiraju, dok će nam se direktno znanje u srcu mnogo rjeđe razotkrivati. Kako nam se bude razvijala čistoća namjere i determinacija da saznamo istinu tako će nam konekcija sa Kosmičkom inteligencijom sve više jačati, što u naprednim evolutivnim stadijima prerasta u neku vrstu transa. Tada osoba može postavljati najintrigantnija pitanja (samo sa opravdanom svrhom) i dobijati vrlo decidne odgovore koji sasvim jasno potiču sa nadljudske razine svijesti.

Razgovor s Bogom

Pomenućemo nekoliko obaveznih preduslova za uspostavljanje aktivnog kontakta sa Nadsviješću (Kosmičkom inteligencijom):

- Prva je iskrena želja i determinacija da saznamo određenu istinu. Nekada će odgovor uslijediti odmah, a nekada ćemo morati biti strpljivi da dobijemo željenu informaciju.

- Druga je da naša želja za tom vrstom spoznaje mora biti svrsishodna, odnosno da imamo valjan razlog zašto bismo mi tako nešto uopšte trebali znati.

- Treća je iznimno važna - da unaprijed budemo spremni usvojiti razotkrivenu istinu (znanje) bez obzira da li će nam se svidjeti ili ne. Već smo ranije govorili da su naša vezanost da uživamo na određeni način (pod uticajem uma) i umišljenost da sve sami najbolje znamo (pod uticajem ega), dvije najveće prepreke na putu duhovne spoznaje.

- Nekada će nam Kosmička inteligencija direktno prenijeti znanje, a nekada kroz medij drugih živih bića, čijom sviješću Kosmička duša također upravlja. Svjesni božanske sveprisutnosti trebamo pažljivo osluškivati unutar i izvan nas.

Što više budemo analitički posmatrali ovu pojavnu kreaciju i poštovali prirodne zakonitosti, to će nam se njen kreator sve više razotkrivati. Spoznati prisustvo Boga u našim životima i uspostaviti aktivnu komunikaciju sa Njim nije nimalo teško jer On to želi mnogo više nego mi. U suprotnom, zašto bi bio prisutan svakog trenutka uz nas kao mistična podsvijest (tačnije Nadsvijest) pokušavajući da nam olakša slobodu izbora.

Ono što će nam biti mnogo teže da obuzdamo je vlastita slobodna volja i da konačno počnemo živjeti u skladu sa kosmičkim zakonima koji su tu da bi nas štitili jedne od drugih, a ne da bi nam nešto uskraćivali. Nažalost, tu nam ni Bog ne može pomoći, osim da strpljivo pokušava da nas navede na ispravno djelovanje ili da nam ukine pravo na slobodu izbora, na šta bismo se tek pobunili. smileCopyright © 2024 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.