#

Prvi nivo spoznaje - DUHOVNE ENERGIJE

Svijet energija

Ono čega nismo dovoljno svjesni u svakodnevnom životu je da živimo u svijetu energija. Isuviše smo obuzeti čulnom percepcijom različitih vrsta forme da nam ne pada na pamet da su one samo trenutne manifestacije brojnih energija.

Zašto je to uopšte važno?

Zato što manipulacijom materijalnih oblika za vlastito zadovoljstvo stičemo dojam da gospodarimo svijetom u kojem živimo uživajući tako našu omiljenu iluziju. Međutim, osvijestimo li naučno dokazanu činjenicu da je sve što možemo sagledati preobražaj različitih energija, logično se nameće sasvim suprotan zaključak – da sve te energije mnogo više kontrolišu i imaju uticaja na nas nego mi na njih.

Naš život je u biti potpuno ovisan i podređen uticaju brojnih energija kojima se voljno ili nevoljno, svjesno ili nesvjesno pokoravamo svakog trenutka. Bilo da se radi o potrebi za svjetlošću i D vitaminom koje dobijamo od sunčeve energije, podređenosti uticaju vremena, sili gravitacije ili seksualne privlačnosti, podložnosti BIO (i GMO smile) energiji hrane koju  konzumiramo ili mentalnoj energiji ljudi koje susrećemo, mi smo uglavnom bespomoćni receptori, a ne kontrolori kako volimo misliti. Čak i električna energija kojom manipulišemo po sopstvenoj volji nam je nametnula takvu ovisnost da bez nje ne možemo život zamisliti.

Ako je sve ovo istina, a teško da nije, koliko onda ima smisla doživljavati sebe kao suverenog gospodara svijeta koji nas okružuje i na taj način utamničiti svoj prirodno slobodni duh (dušu) okovima najmoćnije ovozemaljske energije – vlastitog ega? Dokle god budemo imali želju da gospodarimo materijalnom prirodom biće nam pružena prilika za to. Kakve su nam šanse da uspijemo u tome trebamo realno procijeniti na temelju dosadašnjih, ličnih i globalnih iskustava, a ne na osnovu nerealne želje da ostvarimo taj cilj po svaku cijenu.

Spoznaja vlastite minornosti u poređenju sa moćnim kosmičkim silama je prvi korak na putu duhovne evolucije ili kako bi narod rekao, „ulazak na mala vrata“.Copyright © 2020 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: W.Design