#

PROCES MENTALNE EVOLUCIJE

ELEMENTI U PRIRODI I U ČOVJEKU

Mikrokosmos i makrokosmos

Poznato nam je da je čovjekovo postojanje usko povezano s prirodom  tj. makrokosmosom ili svijetom koji nas okružuje, dok sebe možemo posmatrati kao mikrokosmos - svijet u malom. Mi smo neodvojivi dio sveukupne kosmičke manifestacije što znači da elementi koji u njoj postoje kao i zakoni koji njome vladaju egzistiraju i u nama samima.

Sva materija u kosmosu sazdana je od 5 osnovnih fizičkih elemenata (eter, zrak, vatra, voda i zemlja). Znanje o elementima je univerzalno znanje na kojima počivaju drevne discipline i nauke o životu.

Još u starom vijeku grčki filozof Aristotel je postavio teoriju da materija ima četiri osnovna svojstva: suho i vlažno, toplo i hladno. Slaganjem tih svojstava nastala su četiri elementa: voda (hladna i vlažna), zemlja (suha i hladna), zrak (topao i vlažan) i vatra (suha i topla).

Drevni Kinezi su također pokušavali da odgonetnu zakone prirode i sveprožimajuće energije koja stvara život.  Jin i jang su dva oblika te energije koji predstavljaju neodvojive suprotnosti, dok su istovremeno komplementarne. Njihovom interakcijom energija u prirodi se materijalizira u pet osnovnih formi tj. elemenata: vatra, zemlja, metal, voda i drvo.

Prema ajurvedi – vedskoj znanosti o životu koja potiče iz Indije priroda i čovjek sačinjeni su od pet elemenata: etera, zraka, vatre, vode i zemlje. U suštini, ne postoji velika razlika između kineske i ajurvedske teorije kad se detaljnije izanaliziraju.   

Irski fizičar Robert Boyle je bio začetnik moderne hemije koja elemente definiše na sasvim drugačiji način - kao čiste zasebne tvari koje se ne mogu dijeliti na jednostavnije tvari. Tako je naučnike inspirisao na pronalaženje novih elemenata od kojih je vremenom nastao poznati Mendeljejev Periodni Sistem koji trenutno ima 118 otkrivenih elemenata. Ukupno 92 se nalaze u prirodi, a ostalo su sintetički elementi.  Svi prirodni elementi, uz iznimku helija i neona, mogu se spajati sa drugim elementima. Dijele se na metale i nemetale.

Prema Periodnom sistemu, 99% ljudskog tijela je sačinjeno od makroelemenata: kisik (63%), ugljik (20%), vodik (10%), dušik (3%), kalcij (1%), fosfor (1%) i mali procenat kalija, sumpora, klora, natrija i magnezija. Samo 0,85 % pripada mikroelementima: željezu, cinku, bakru, jodu, fluoru, selenu, manganu, molibdenu, kobaltu. Iako su zastupljeni u tako malim količinama,  neophodni su za vitalne životne funkcije.  Ostatak čine još neki ultramikroelementi ili elementi u tragovima.

PET KOSMIČKIH ELEMENATA

Ako želimo razumjeti kako funkcioniše naše sopstveno tijelo i um, na koji način su povezani sa okolinom i kako ih možemo dovesti u ravnotežu, najlakše je da se vratimo na pet osnovnih kosmičkih elemenata, upoznamo se sa njihovim karakteristikama i razmotrimo njihovu zastupljenost kao i uzajamno djelovanje u ljudskom tijelu.   

Pored fizičkih, postoje još i tri metafizička elementa: um, inteligencija i ego. Svi oni u kombinaciji određuju psihofizičku konstituciju čovjeka.

ETER – transparentan i nemjerljiv

Eter, kao najsuptilniji od pet fizičkih elemenata, predstavlja sveprožimajući prostor u kojem prebivaju svi pokretni i nepokretni objekti u Univerzumu. Iako ga ne možemo osjetiti putem čula, možemo ga percipirati na druge načine.

Eter predstavlja prazan prostor u atomima, a u našem tijelu je prisutan u ustima, sistemu za varenje, abdomenu, dišnim putevima, grudnom košu, limfnim žlijezdama, tkivu i ćelijama. Eter je isto tako sredstvo preko kojeg se prenosi zvuk i zato je povezan sa čulom sluha. Uho kao organ sluha se očituje kroz govor koji kreira zvuk.

Njegove odlike su: bistrina, lakoća, suptilnost, mekoća i nemjerljivost.

ZRAK – pokretan i lagan

Zrak, drugi kosmički elemenat, predstavlja gasovito stanje materije tj. prostor kojem je dodat pokret. Gdje god se pojavi kretanje, prisutan je i element zraka. On je puno više od onoga što mi podrazumijevamo pod zrakom. Možemo ga zamisliti kao neku pokretačku silu bez koje ne bi bilo života.

U tijelu je prisutan u otkucajima srca, kretanju mišića, širenju i skupljanju pluća kao i kretanju stijenki želuca i pluća. Također upravlja kretanjem u cjelokupnom centralnom nervnom sistemu i zbog  toga je povezan sa svim čulima, ali prvenstveno sa čulom dodira. Organ kroz koji se očituje dodir je koža. Koža ruku je posebno senzitivna i preko nje dobijamo signal npr. o vrsti hrane koju dodirujemo prije nego što je stavimo u usta. Koža je u ovom slučaju medij koji omogućava bolje varenje jer moždani perceptori unaprijed šalju poruku probavnim sokovima da se pripreme i aktiviraju u skladu sa vrstom hrane koju ćemo unijeti u organizam.

Odlike zraka su: pokretljivost, suhoća, lakoća, hladnoća, suptilnost.

VATRA – jasna i topla

Treći element, vatra, u sebi sadrži eter i zrak. Ona emanira toplotu u tijelu kao što Sunce emanira toplotu u prirodi. Vatra predstavlja moć transformacije koja može tvar iz čvrstog stanja preobraziti u tečno ili gasovito stanje. Molekuli oslobađaju ili primaju toplotu prilikom preobrazbe u nove molekule.

Izvor vatre u našem tijelu je metabolizam, a polja kojima ona upravlja su tjelesna temperatura, probava (apsorpcija i asimilacija hrane), procesi mišljenja i vid. U suptilnom smislu, element vatre je dominantan kada usmjerimo energiju prema određenom cilju i tada koristimo inteligenciju da bi ga ostvarili. Vatra koja se izražava kao svjetlo, toplina i boje povezana je sa čulom vida. Problemi sa vidom su povezani sa poremećajem elementa vatre u tijelu. Oko, kao organ vida upravlja hodanjem i orijentisanjem, pa je povezano sa stopalima. Odabir pravca kretanja i intenzitet određene radnje su funkcije ovog elementa.

Odlike vatre su: vrućina, oštrina, lakoća, suhoća i suptilnost.

VODA – svježa i ukusna

Voda kao četvrti element je iznimno važna jer je procentualno više zastupljena od ostalih elemenata u tijelu. Uloga vode je od presudnog značaja jer je poznata činjenica da tijelo dugo može opstati bez hrane, ali ne i bez vode. Element vode u sebi sadrži sve prethodne elemente. Svaki sljedeći element u tom evolutivnom procesu je gušći od prethodnih (eter je najrjeđi, a zemlja najgušća). Voda predstavlja sponu između gasovitog (eter, zrak, vatra) i čvrstog stanja materije (zemlja).

Voda je glavni zaštitinik našeg tijela. Ona ublažava povrede i upalne procese, te opskrbljuje tijelo hranjivim materijama. Njena glavna uloga je transport hranjivih materija do ćelija i prenošenje otpadnih materija koje ćelije oslobode. Prisutna je u lučenju probavnih sokova i žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, te u plazmi i citoplazmi. 

Voda je u vezi sa čulom okusa i sa reprodukcijom. Bez vode jezik ne bi mogao osjetiti okus hrane. Jezik je povezan sa funkcijom genitalija, a za genitalije se kaže da predstavljaju drugi ili donji jezik u tijelu koji se može dovesti pod kontrolu ako se kontroliše gornji jezik. Nedostatak elementa vode između ostalog možemo prepoznati po simptomima dehidracije, slabe pokretljivosti, mršavosti, prevelike vrućine, neprizemljenosti i osjećaja nesigurnosti.

Odlike vode su: svježina, tečnost, jednoličnost, mekoća, sladunjavost, sluzavost.

ZEMLJA - čvrsta i stabilna

Peti element, zemlja je čvrsto stanje materije, a njeni atributi su stabilnost, čvrstoća i utemeljenost. Kao sto Zemlja održava sva pokretna i nepokretna bića svojom čvrstoćom, tako zemljani elementi u tijelu poput kostiju, hrskavice, tetiva, mišića, noktiju, kose, zuba i kože daju oblik i stabilnost tijelu.

Zemlja je element povezan sa čulom mirisa, a jedna od njenih uloga je izbacivanje otpadnih materija iz tijela kao što je izmet. Zvuči pomalo čudno, ali funkcije nosa kao organa percepcije mirisa povezane su sa funkcijom anusa. Osobi koja nema redovno pražnjenje povećava se element zemlje i zbog toksina u debelom crijevu koji ometaju disanje, vremenom otupi čulo mirisa. To se također dešava i u slučaju prečestog pražnjenja tj. dijareje koja slabi tijelo zbog gubitka elementa zemlje. Ovaj element balansiramo konzumiranjem zdrave hrane i redovnim pražnjenjem debelog crijeva. Poremećaj čula mirisa je siguran znak da je element zemlje van ravnoteže.

Zemljane odlike su: težina, postojanost, tromost, čvrstoća, veličina.

Kombinacije elemenata

Kompozicije pet elemenata daju formu našem tijelu, mislima i djelovanju tvoreći individualnu konstituciju. Oni održavaju tijelo zdravim kad su uravnoteženi, ali ako se ravnoteža nekog od njih poremeti, dolazi do poremećaja određenih funkcija u organizmu koje su povezane sa tim elementom. Problemi sa jetrom npr. ukazuju na poremećaj elementa vatre koji je usko povezan sa tim organom. Previše sluzi, edema i problem sa sinusima su najčešće uzrokovani neuravnoteženim elementom vode. Stres i brige utiču na nervni sistem, a pošto nervnim sistemom upravlja element zraka, on se poveća kada smo pod stresom uzrokujući niz drugih poremećaja poput anksioznosti, nesanice, loše probave, slabe cirkulacije, a nekad i težih oboljenja poput artritisa i MS-a  koje se javljaju kao posljedica njegove dominacije.. 

Kada bolje upoznamo ovaj sistem elemenata, možemo detektovati uzroke kompleksnijih poremećaja uzrokovanih njihovom neravnotežom i pronaći načine da ih izbalansiramo.    

Koristeći ovaj sistem, uvijek možemo elementima koji su manje zastupljeni izbalansirati onaj koji je uvećan. Da bi smanjili element zraka, trebamo uvesti njemu suprotne elemente vatre i vode kroz ishranu i rutinske aktivnosti poput laganog ritmičnog vježbanja, boravka u prirodi, ugodnih druženja, redovnih masaža i slično kojima će se taj element reducirati.    

TRI BIOLOŠKA ELEMENTA

Pet kosmičkih elemenata se međusobnom interakcijom kompresuju i svode na tri biološka elementa. Spoj etera i zraka pojavljuje se kao zračni element koji ima veću dominaciju u toj kombinaciji, vatra i voda se  ispoljavaju kao vatreni element, a zemlja i voda kao zemljani biološki element. Ubuduće ćemo koristiti pojednostavljene termine: Zrak, Vatra i Zemlja radi lakšeg prepoznavanja i primjene.

Ova tri biološka elementa upravljaju svim funkcijama u našem organizmu. Svako od nas posjeduje jedinstvenu kombinaciju ovih elemenata koji tvore individualnu konstituciju koja nam je dodijeljena od početka života, genetski  je predodređena i nepromjenjiva. Pored primarne, postoji i sekundarna konstitucija koja je odraz našeg trenutnog psihofizičkog stanja i koja je podložna promjenama .

ZRAK

BIOLOŠKI ELEMENT ZRAKA = ZRAK + ETER

Zrak upravlja svim tjelesnim funkcijama koje nisu statične. On je pokretačka snaga tj. životna energija koja vrši uticaj na ostale elemente. Odgovoran je za katabolizam (metabolički proces razgradnje molekula u manje jedinice energije).

On upravlja disanjem, otkucajima srca, treptanjem kapaka, kretanjima u mišićima i ćelijama, apsorpcijom hrane i izlučivanjem, emocijama (nemir, strah, tjeskoba, bol, grčenje) i nervnim sistemom.

Sjedišta ovog elementa su debelo crijevo, butine, šupljina karlice, kosti, koža, uši. Ako dođe do povećanja zraka u tijelu, on se nagomilava u tim područjima i uzrokuje niz zdravstvenih poremećaja.

Za biološki element zraka se može reći da je važniji od ostalih jer njegova neuravnoteženost po inerciji remeti element vatre, a zatim i zemlje. Samim time odgovoran je za veći broj zdravstvenih poremećaja od ostalih bioloških elemenata. Ako se samo uzme u obzir da zrak upravlja nervnim sistemom koji se smatra osnovnim uzročnikom mnogih bolesti, možemo uvidjeti koliko je važno da ovaj element održavamo u balansu.

Kada je zrak u tijelu uravnotežen, disanje je pravilno, prisutan je entuzijazam, dobro pamćenje i jasna moć opažanja. 

VATRA

BIOLOŠKA ELEMENT VATRA = VATRA+ VODA

Biološki element vatre se razlikuje od elementa vatre koji je nama poznat. Pošto se ovdje radi o kombinaciji vatre i vode kao suprotnih sila, jedna se uvijek trudi da nadjača drugu. Ako je više vatre, ona ispari vodu, a ukoliko voda nadvlada, ugasiće vatru.  Ovaj zajednički element ih spaja, kroz njega sarađuju i međusobno se nadopunjuju. Teško je pokušati zamisliti vatru u tečnom obliku. Biološka vatra u našem tijelu se najčešće pojavljuje u obliku tjelesnih tečnosti poput probavnih sokova. Želučana kiselina je jaka kiselina sa ph faktorom 2 i predstavlja vatru u vodi koja sagorijeva sve s čim dođe u kontakt.

Vatra upravlja probavom, hormonima, apsorpcijom, asimilacijom, metabolizmom, tjelesnom temperaturom, kvalitetom kože i sjajem očiju.

Sjedište vatre je tanko crijevo, želudac, krv, masne ćelije, znojne žlijezde, oči i koža.

Biološka vatra u suptilnom smislu upravlja našom inteligencijom tj. sposobnošću da nešto razumijemo i da mentalno “svarimo” situacije s kojima se suočavamo. Neuravnoteženost ovog elementa može uzrokovati niz psiholoških poremećaja poput izljeva bijesa, ljubomore i mržnje. Kada je u balansu, osoba je zadovoljna, prijatna, brižna i ima izoštrenu inteligenciju.

ZEMLJA

BIOLOŠKI ELEMENT ZEMLJE = ZEMLJA + VODA

Ovaj element se također razlikuje od onog što postoji u prirodi. Pošto se ovdje radi o spoju zemlje i vode, biološka element zemlje se u tijelu pojavljuje u zgusnutom obliku u vidu sluzi. Njegova osnovna karakteristika je da spaja ostale elemente i održava ih zajedno stvarajući stabilnost i dajući snagu i otpornost  našem organizmu. Njegova uloga je da podmazuje zglobove, ispunjava prostore u tijelu, pomaže ranama da zarastu, daje energiju srcu i plućima.

U tijelu se nalazi u grudima, glavi, sinusima, nosu, ustima, grlu, želucu, zglobovima, krvnoj plazmi i svim izlučevinama.

Neuravnotežen biološki element zemlje dovodi do poremećaja u tim oblastima uzrokujući upalna stanja i infekcije, dok u psihološkom smislu izaziva osjećaj letargije, sputanosti, pohlepe i zavisti.

Previše elementa zemlje dovodi do povećanja tjelesne mase i stvaranje masnih depota, dok manjak ovog elementa uzrokuje slabljenje mišićne strukture i kostiju što može dovesti do  osteoporoze.

Zemlja daje stabilnost drugim elementima i zbog toga je neophodno održavati je uravnoteženom. Osobi sa deficitom ovog elementa nedostaje mentalna stabilnost i teško joj je da se nosi sa životnim  izazovima.

Balansirani element zemlje ispoljava se kroz postojanost u obavljanju svih aktivnosti te kroz emocije opraštanja, tolerancije i ljubavi.

Kako na nas utiču ovi elementi izvana?

Osim fizičkog tijela, tri biloška elementa vladaju i vremenskim ciklusima  gdje se smjenjunju svaka četiri sata u toku dana, vrše uticaj na nas tokom lunarnih faza ili mjesečevih mijena, a jedan od njih je uvijek prominentan u određenim godišnjim dobima. Primjerice, ljeto je doba vatrenog elementa kad tijelo traži da se rashladi pa ishranu i ostale aktivnosti trebamo prilagoditi toj sezoni.  

Dominacija ovih elemenata se također smjenjuje u pojedinim periodima našeg života, od ranog djetinjstva do starosti te je stoga neophodno poznavati njihov ritam s kojim se moramo konstantno usklađivati. U djetinjstvu je prominentan biološki element zemlje  jer on najviše učestvuje u rastu i razvoju organizma. Kasnije, u dobu adolescencije i zrelosti dominaciju preuzima element vatre kojeg odlikuje stvaralačka energija i fizička snaga. U zrelijim godinama i u starosti uvećava se element zraka. Njega karakteriše suhoća i smanjena sposobnost regeneracije tkiva. Kosti i mišići postepeno gube tonus i elastičnost, probava postaje slabija, pa se često javlja nadutost, opstipacija ili netolerancija na određene namirnice tako da je u tom periodu neophodna promjena ishrane i stila života. Mentalna jasnoća se također gubi sa godinama i pamćenje slabi.

Bez obzira na prednosti i nedostatke bioloških elemenata koji su uvijek prisutni i neprestano se smjenjuju iznutra i spolja tokom cijelog našeg života, dobra vijest je da na njih možemo uticati uz malo dobre volje i truda. smileCopyright © 2020 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: W.Design