#

SUJETNI EGO

Prvo što nam padne na pamet kada se pomene ego je sujeta. Sujeta je najsimptomatičnija reakcija lažnog ega. Ego se može uporediti sa mrežom suptilnih nerava koji prožimaju svaki dio našeg mentalnog tijela.

Bilo da se radi o najmanjem ataku na našu ličnost, djelo ili mišljenje, osjetićemo takvu povrijeđenost kao da nam je stavljena so na ranu ili kako se u narodu kaže: ,,Ko’ da nas je neko u damar darnuo” (damar - živac, žila kucavica).

Povrijeđeni ego odašilje osjećaj suptilne boli zvane sujeta koja se refleksno očituje čak i na izrazu lica. Iako bi svi rado prikrili svoju sujetnost, malo kome to uspijeva. Samo procesom zdravog mentalnog sazrijevanja možemo nadrasti takve ,,dječje bolesti” dostojanstveno podnoseći prosude drugih ljudi, svjesni svojih vrlina i mana.

Pored ,,egotivno” preosjetljivih ljudi, postoji i kategorija „đonaša” koja je toliko karakterno involuirala da im se obraz u đon pretvorio, tako da ih apsolutno nije briga šta drugi misle o njima.

Tek kada postanemo realno (ni previše, ni premalo) samokritični, moći ćemo uživati u svojim životnim ulogama prihvatajući ih kao glumačke izazove, a ne kao narcisoidne autoportrete koje niko ne smije ,,krivo pogledati”.

ZAKLJUČAK:

U ovom uvodnom poglavlju smo se upoznali sa osnovnim funkcijama tri gradivna elementa našeg mentalnog tijela kako bi uvidjeli njihovu važnost u našim životima. Zaključak bi bio da većina problema sa kojima se suočavamo potiču od nedovoljno angažovane inteligencije ili      usljed negativnog uticaja uma i ega na našu svjesnost.

Elementarna funkcija ega je da nas zavede i navede da se što intenzivnije poistovjetimo sa svakom od brojnih uloga koje odigravamo tokom života, dok je um, kao vrhovni mag i sjedište misli, emocija i želja, zadužen da nas neprestano opčinjava nekom od njemu svojstvenih maštarija. Što je snažniji uticaj uma i ega na našu svjesnost, to je osjećaj identifikacije sa tim elementima veći, a samim tim i strah da ćemo izgubiti dio vlastitog identiteta ako im otkažemo poslušnost.

Tek kada uspijemo ovladati umom i egom i dopustimo razumu da upravlja našim životima, imaćemo konačno čast upoznati samog sebe.Copyright © 2024 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.