#

PROCES MENTALNE EVOLUCIJE

Mentalni/psihološki razvoj čovjeka može se podijeliti u pet evolutivnih faza koje smo detaljno opisali u Priručniku za homo sapiensa – Evolucija ljudskog karaktera. 

Prva evolutivna faza je: OSVIJEŠTENOST

Sam proces mentalne evolucije započinjemo upoznavanjem sa zakonitostima svijeta u kojem živimo i sa fenomenom slobodne volje kao nedovoljno osviještenom činjenicom da je svako gospodar svoje sudbine. Pogrešna uvjerenja, poput onih da nam je sve već predodređeno ili da je sve posljedica slučaja pa kako se kome posreći, predstavljaju ozbiljne konceptualne promašaje koji značajno usporavaju naš evolutivni razvoj. Nerealno je od homo sapiensa očekivati da se odrekne jednog od primordijalnih logičkih aksioma: Zašto bih se trudio, ako neću biti nagrađen? Ali zato je moguće da evoluira u logičkom zaključivanju:  Zašto se ne bih potrudio, ako ću biti nagrađen?

Prominentne teme poglavlja: Priroda svijeta u kojem živimo, disciplina uma, depresija, vrste laži..

Druga evolutivna faza je: ISTINOLJUBIVOST

Ova evolutivna faza opisuje život u stvarnosti. Govorićemo o tome kako prepoznati i podržati istinu, bez uobičajnih izgovora i zagovaranja „činjenica“ koje nam trenutno odgovaraju. Jedna od najvećih mana homo sapiensa je da voli prevariti, prvo sebe pa sve ostale. Srećom, postoje parametri i detektori laži koji će prvo upozoriti, a zatim razotkriti svakoga ko se pokuša svjesno ili nesvjesno oglušiti o istinu. Uostalom, čemu vrijedi život u savršenoj iluziji ako je nestvaran?

Prominentne teme: Posvećenost istini, utvrđivanje istine, sloboda misli i govora, neophodnost samoanalize i kvalitetne interakcije..

Treća faza je: PLANIRANJE

Bez ozbiljnog plana, nema ni ozbiljnog uspjeha. Budemo li se previše oslanjali na trenutnu inspiraciju i nama omiljenu spontanost, nećemo ni u čemu daleko dogurati. Neplanski započeti biznis, upisati fakultet ili začeti dijete može skoro svako, ali krunisanje tih djela uspjehom nikad se ne dešava spontano. Iako se divne stvari mogu izroditi zahvaljujući trenutnom nadahnuću i talentu, najznačajnija dostignuća su uvijek bila plod marljivog rada i dobro osmišljene strategije.

Teme poglavlja: Život je poput video igre, balansiranje između komfora i panike, uspostavljanje i ostvarivanje ciljeva, faktor vremena..

Četvrta faza je: ODGOVORNOST

U ovom poglavlju knjige govorimo o preuzimanju odgovornosti za ostvarenje zacrtanih planova. Šta nam vrijedi što smo sve savršeno osmislili, ako to ne sprovedemo u djelo? U ovom dijelu obradićemo neke od prominentnih karakternih slabosti koje nas sprečavaju da postanemo odgovorniji i dostojanstveniji ljudi. Stepen odgovornosti koji smo spremni preuzeti za sebe i druge, najbolji je pokazatelj našeg karaktera.

Teme poglavlja: Kolektivna i individualna odgovornost, slabosti i uzvišenost karaktera, kontrola čula, misli i emocija..

Peta evolutivna faza je: ODLUČNOST

Posljednjim poglavljem zaokružujemo ciklus karakterne/mentalne evolucije koji započinje inicijalnom odlukom da napravimo neku pozitivnu promjenu, a okončava se odlučnošću da u tome istrajemo. Iako odustajanje u nekoj od predhodnih razvojnih faza ne znači nužno poništenje svih dotadašnjih dostignuća, konačni uspjeh će zasigurno izostati ne prođemo li zadate testove odlučnosti.

Entuzijazam nastao iz odlučnosti, predstavlja osnovno pokretačko gorivo, dok je mentalna lijenost kočnica koja nas usporava u svim etapama evolutivnog putovanja. Nakon što detaljno proučimo mentalnu lijenost, jednu od najistaknutijih involutivnih odlika homo sapiensa, završnu riječ posvetićemo univerzalnoj šifri uspjeha primjenjivoj u svim oblastima života.

Teme poglavlja: Mentalna lijenost, nisko samopoštovanje, neodlučnost, varirajući entuzijazam, univerzalna šifra uspjeha.. Copyright © 2020 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: W.Design